Základní canisterapeutický kurz

Kurz je určen všem, kteří se chtějí stát canisterapeuty a zahrnuje práci s vlastním psem a canisterapeutické zkoušky. Lze se ale zúčastnit i bez psa, pro získání informací jako přípravu na pro roli osoby, která spolupracuje s canisterapeutem a vede klienty. Ideální je, pokud se tohoto kurzu zúčastní osoba, která vede psa i osoba, která vede klienta, společně. Kurz poskytuje nezbytnou teoretickou přípravu a soustředí se na praktické ukázky, modelové situace a návštěvy zařízení. Kurz je zakončen certifikací pro účastníky se psem a osvědčením pro účastníky bez psů.

Datum: 13.5. - 19.5.2017
Místo konaní: Tenisový klub LTC Poděbrady, Jana Opletala 845, Poděbrady
Přihláška

Kurz canisterapie pro indikující personál

Kurz je specificky zaměřen na organizační personál zařízení, kde plánují spuštění canisterapeutického programu nebo kde již takový program běží, ale chtějí se zdokonalit v jeho plánování, monitorování a vyhodnocování. Kurz účastníka připravuje pro pozici pracovníka, který dohlíží na práci canisterapeuta a indikuje její náplň. Kurz nezahrnuje práci s vlastním psem ani zkoušky.

Datum: 13.5. - 14.5.2017
Místo konaní: Tenisový klub LTC Poděbrady, Jana Opletala 845, Poděbrady
Přihláška
Ilustrativní obrázek Ilustrativní obrázek Ilustrativní obrázek